1. Odstąpienie od umowy
Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez list polecony wysłany na adres:
Sklep cudaznatury.com
ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
• dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
• dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Decyduje data stempla pocztowego.

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres:
Sklep cudaznatury.com
ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków
jednak nie może to być później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

2. Zwroty płatności
Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia towaru na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Reklamacje
Jeśli jesteś Konsumentem, w przypadku, gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: kontakt@www.cudaznatury.com lub drogą pocztową na adres: ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków.

Reklamowany towar należy wysłać na adres:
Sklep cudaznatury.com
ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków

W związku z wadą towaru możesz:
a) żądać wymiany produktu na nowy produkt, wolny od wad,
b) żądać zwrócenia środków pieniężnych za zakup produktu,
c) złożyć oświadczenie o:
• żądaniu obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.